top of page

- Puk puk.
- Kto tam?
- To my, więcej niż połowa Kościoła!

 

Taki improwizowany dialog krzyczały kobiety w stronę hierarchów udających się na synod w 2018 roku.

Ruch równouprawnienia w Kościele to nie tylko ostatnich pięćdziesiąt lat, to cała historia chrześcijaństwa, w której kobiety odgrywały ważną, acz często niezauważaną czy marginalizowaną rolę. Nigdy jednak, dla wielu kobiet, doświadczenie powszechności Kościoła i siły wzajemnego wsparcia nie było tak mocne i realne jak dziś.

 

Zuzanna Radzik polska publicystka, teolożka i działaczka społeczna. Wiceprezeska Forum Dialogu, najstarszej i największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim; od 2005 członkini zarządu. W 2019 uhonorowana Nagrodą imienia Ireny Sendlerowej przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej.

 

Zuzanna Radzik, kreśli przed czytelnikiem obraz niezwykle dynamicznego i różnorodnego środowiska kobiet, dla których Kościół to dom, w którym chciałyby mieć głos. I będą o ten głos walczyć. To młode teolożki, siostry zakonne pracujące z wykluczonymi, żony i matki zaangażowane we wspólnoty religijne. Odważne, silne, inspirujące.

 

Obecne, drugie poszerzone wydanie książki zawiera nowe rozmowy z katolickimi feministkami z całego świata i analizę zmian w równouprawnieniu, jakie pojawiły się w Kościele w ciągu ostatnich pięciu lat. Kościół kobiet to pasjonująca podróż po istniejących na świecie praktykach, które pokazują, że udział kobiet w kościele jest o wiele szerszy i głębszy niż mogłoby się nam, Polkom i Polakom, wydawać.

Kościół kobiet - Zuzanna Radzik

£14.00Price
Out of Stock