top of page

Gdzie dziś znajdują się ziemie, o których mowa w Biblii? Gdzie w biblijnych czasach leżał Iran czy Irak? Na te pytania – a także na wiele innych – odpowiada broszura Wtedy i dziś. Biblijne mapy.  Zawiera ona 17 kolorowych map, które ukazują m.in.:
– starożytne imperia i królestwa
– podział Izraela na 12 plemion
– podróże misyjne Apostoła Pawła

Broszura Wtedy i dziś. Biblijne mapy pomoże lepiej rozumieć wydarzenia biblijne poprzez pokazanie, gdzie dokładnie miały one miejsce w porównaniu z czasami współczesnymi. Na każdej z 12 map współczesne nazwy państw i miast nałożone są czerwoną czcionką, a nazwy miast starożytnych czarną czcionką. Te, które istnieją do dziś mają czerwone podkreślenie. Broszura jest znakomitą pomocą na lekcje religii czy historii, a także na spotkania biblijne.

Wtedy i dziś Biblijne Mapy

£3.90Price
Out of Stock
    No Reviews YetShare your thoughts. Be the first to leave a review.
    bottom of page