top of page

W skali całego świata około 7 milionów Świadków Jehowy poświęca grubo ponad miliard godzin rocznie na szerzenie innej ewangelii.
W Polsce jest około 130 tysięcy Świadków Jehowy, są zatem trzecim co do wielkości wyznaniem religijnym, po Kościele rzymskokatolickim i prawosławnym. Poświęcają około 17 milionów godzin rocznie na szerzenie swego przesłania w naszym kraju.

Książka Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według wersetów jest jedynym zwięzłym i podręcznym przewodnikiem, który:

– Zawiera bezpośrednie i trafne odpowiedzi na błędne interpretacje wersetów biblijnych

– Pokazuje, jak wykorzystać te same wersety w prowadzeniu Świadków Jehowy do Chrystusa

– Zawiera omówienie wersetów w porządku ksiąg biblijnych, stanowiąc tym samym pomocny i podręczny materiał, zbijający argumenty Strażnicy

– Omawia wierzenia i historię Świadków Jehowy oraz zmiany, jakich dokonali w swojej wersji Biblii

David A. Reed w latach 1981 do 2000 wydawał Komentarze Przyjaciół, publikację na temat wierzeń Świadków Jehowy. Jest prezesem misji Gospel Truth Ministries, Inc. Reed napisał także Answering Jehovah’s Witnesses Subject by Subject (Odpowiedzi dla Świadków Jehowy według tematów), Index of Watchtower Errors (Indeks błędów Strażnicy), Jehovah’s Witness Literature: A Critical Guide to Watchtower Publications (Literatura Świadków Jehowy: Krytyczny przewodnik po literaturze Towarzystwa Strażnica), How to Rescue Your Loved One from the Watchtower (Jak uratować ukochaną osobę z organizacji Strażnicy), BLOOD ON THE ALTAR: Confessions of a Jehovah’s Witness Minister (KREW NA OŁTARZU: Wyznania kaznodziei Świadków Jehowy) oraz inne książki na temat doktryn i praktyk Świadków Jehowy i mormonów.

Odpowiedzi dla swiadków jehowy

SKU: PJ-002
£4.50Price
Out of Stock
    No Reviews Yet