top of page

Opis produktu

W książce zostały przedstawione wyniki badań autora oparte na wywiadach z liderkami prowadzącymi podmioty gospodarki społecznej. Rozmowy koncentrowały się na poznaniu opinii kobiet zarządzających przedsiębiorstwem społecznym na temat ich stylu zarządzania, cech charakteru niezbędnych w ich pracy, czynników sukcesu, przeszkód stojących na drodze do rozwoju organizacji, a nawet ich samooceny. W części wprowadzającej zaprezentowano ogólne uwagi dotyczące gospodarki społecznej, a następnie skupiono się na osobach liderek oraz dyskutowanej w literaturze kwestii cech ludzi na menedżerskich stanowiskach i demonstrowanych przez nich stylach zarządzania. Główną częścią pracy jest omówienie zebranych studiów przypadków – najpierw każdego studium osobno, a później w formie syntezy wielokrotnego studium przypadku.


Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Liderki gospodarki społecznej. Studia przypadków Autor:Reichel Janusz

£12.00Price
expect to ship next 8 weeks
    No Reviews YetShare your thoughts. Be the first to leave a review.