top of page

Prezentowane cztery książki niemieckiego myśliciela protestanckiego po polsku są prawdziwymi białymi krukami.  Te 4 prace Tillich pokazuję teologa z nieznanej strony; w Polsce Tillicha zna się przez pryzmat "teologii systematycznej". Powyższe dzieła są wcześniejsze a przez to bardziej egzotyczne.

Rzeczywistość Chrystusa i Nowy Byt

W swoich pracach Tillich zajmuje się naturą Chrystusa i koncepcją "Nowego Bytu," które są centralnymi tematami jego teologii.
Rzeczywistość Chrystusa
W teologii Tillicha rzeczywistość Chrystusa jest rozumiana nie tylko jako postać historyczna, ale jako manifestacja boskości w ludzkim istnieniu. Tillich postrzega Chrystusa jako centralne objawienie obecności Boga w świecie, ucieleśniającego zasady boskiej miłości, sprawiedliwości i twórczości. Rzeczywistość Chrystusa, według Tillicha, wykracza poza historycznego Jezusa i reprezentuje uniwersalną zasadę bosko-ludzkiego spotkania.

Tillich wprowadza koncepcję Chrystusa jako "Nowego Bytu." Jest to symboliczne przedstawienie możliwości transformacji i odnowy w ludzkim istnieniu. Chrystus, jako Nowy Byt, oznacza przezwyciężenie wyobcowania i realizację nowego, pojednanego stanu bycia.

Spotkanie z rzeczywistością Chrystusa ma charakter egzystencjalny. Nie jest to tylko historyczne czy dogmatyczne wydarzenie, ale głębokie osobiste doświadczenie, które ma moc przekształcenia ludzkiego życia.

Koncepcja Nowego Bytu jest kluczowa w teologii Tillicha i odnosi się do stanu istnienia, który jest wolny od alienacji i pełen sensu. Nowy Byt to życie w jedności z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Tillich uważa, że Nowy Byt został objawiony w Chrystusie i jest dostępny dla każdego człowieka poprzez akt wiary.

Nowy Byt to możliwość odnowy i transformacji, którą Tillich widzi jako centralny aspekt chrześcijańskiego przesłania. Jest to życie w pełni, które pokonuje wszelkie formy wyobcowania – od grzechu po egzystencjalną pustkę.

Dla Tillicha wiara jest ostatecznym zaufaniem (troską ostateczną) (ultimate concern). Jest to akt głębokiego zaufania do rzeczywistości, którą Chrystus objawia jako Nowy Byt. Wiara nie jest tylko intelektualnym uznaniem doktryn, ale całościowym zaangażowaniem w transformującą moc Bożej obecności.

Paul Tillich, poprzez swoją teologię rzeczywistości Chrystusa i Nowego Bytu, oferuje wizję chrześcijaństwa jako drogi do głębokiej osobistej i społecznej transformacji. Jego myślenie wzywa do rozpoznania i doświadczania Chrystusa nie tylko jako postaci historycznej, ale jako żywej rzeczywistości, która przynosi nowy sposób bycia i życia.

Myślę, że pozostałych pozycji nie będę przedstawił. Wystarczy to, co powyżej dotyczące "Nowego Bytu". Absolutnie białe kruki.

Odpowiadająca teologia Paula Tillicha. Oficyna Wydawnicza „Signum“, Oleśnica 1995, ISBN 83-85631-38-0
Rzeczywistość Chrystusa Nowy Byt. Oficyna Wydawnicza „Signum“, Oleśnica 1996, ISBN 83-85631-54-2.
Egzystencja i oczekiwanie Chrystusa. Oficyna Wydawnicza „Signum“, Oleśnica 1996, ISBN 83-85631-55-0.
Paul Tillich: Prawda jest w głębi. Oficyna Wydawnicza „Signum“, Oleśnica 1996, ISBN 83-85631-40-2

Kolekcja Paul Tillich

SKU: TRB-PT-COL
£68.00Price
    No Reviews YetShare your thoughts. Be the first to leave a review.